اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

اول دفتـر بـه نام ایزد باقـی

نتایج ششمین المپیاد دانش آموزی نانو منتشر شد

دانش آموزان شرکت کننده در آزمون با کلیک روی عکس زیر و درج کد ملی، می توانند از نتیجه خود مطلع شده و از آن پرینت بگیرند. کارنامه بصورت حضوری از پژوهش سرای  دکتر حسابی نیز قابل دریافت می باشد.

  • حمید طاوسی