اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

اول دفتـر بـه نام ایزد باقـی

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﯼ

يكشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶ ق.ظ

♨️ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ :

💢ﻣﺎﻧﺪﻻ:
 ﺍﮔﺮ با ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﺻﺤﺒﺖ نکنید ﺣﺮﻓﺘﺎﻥ ﺑﻪ مغزش ﻣﯿﺮﺳﺪ, ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﯾﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮﺩ ﺣﺮﻓﺘﺎﻥ بر ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ .

💢ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ :
 ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺭﺍ ﻗﻠﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺭﻭﺡ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ شد.

💢ﺳﯿﺪﺟﻤﺎﻟﺪﯾﻦ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩﯼ :
 ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﻛﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ اﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.


💢ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ :
 " ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭی ﺧﻮﺩش ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ و بخواند ﺑﻴﺴﻮﺍﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ".

💢ﻧﻈﺮﻳﻪ ﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ :
" ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭی ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻴﺮود ﻭ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ  بجای زبان مادری ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ .

💢ﻫﺎﯾﺪﯾﮕﺮ :
" ﺍﮔﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻠّﺘﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻭﺩ ﺁﻥ ﻣﻠّﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧاﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
      
💢پروفسور جینو آلفرد:
کسی که زبان مادری را به فرزندان خود یادندهد نه تنها به پدران و اجداد و فرزندان خود خیانت کرده بلکه به تمام بشریت نیز خیانت کرده است چون باعث نابودی یکی از فرهنگهای بشری شده است.

  • حمید طاوسی