اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

اول دفتـر بـه نام ایزد باقـی

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

در تاریخ 93/12/10 مرحله دوم کارگاه آموزشی " ﮐﺎرﮔﺎهﻃﺮاﺣﯽاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢوﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ" در پژوهش سرای دانش آموزی دکتر حسابی ناحیه یک زنجان برگزار گردید. این کارگاه در ادامه بحث جلسه قبل ، مباحث دیگری از کتاب درسی بررسی و سوالات همکاران در این زمینه پاسخ داده شد. تعدادی مساله فراتر از کتاب برای آشنایی همکاران مطرح و بررسی شد.

در پایان برای همکاران شرکت کننده از طرف پژوهش سرای دکتر حسابی گواهی شرکت صادر گردید.

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • ۱۷ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۱۸
  • حمید طاوسی