اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

اول دفتـر بـه نام ایزد باقـی

سلام

اول دفتر به نام ایزد باقی

سابقه تاسیس پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان به سال 1372 برمی گردد که بصورت آزمایشگاه مرکزی در ساختمان سابق واقع در سبزه میدان کوچه سیدلر تاسیس شد و 10 سال خدمات دروس آزمایشگاهی علوم پایه در نظام ترمی دوره متوسطه را به دانش آموزان مدارس ناحیه ارائه نمود؛ در سال 1382 پس از تغییر نظام آموزشی، آزمایشگاه مرکزی به پژوهش سرای دانش آموزی تبدیل گردید و تا سال 1393 در همان مکان با زحمات مدیران و همکاران ساعی به خدمت رسانی ادامه داده است.

از شهریور سال 93 پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان پس از تغییر مدیریت و بدلیل کمبود فضا و نامناسب بودن موقعیت مکانی، به محل جدید خود واقع در زنجان - سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه منتقل شده است.مکان جدید با قدمتی 33 ساله حدود 4000 متر مربع زمین و 2000 متر مربع بنا در دو طبقه دارد؛ مرحله بسته بندی 30 نیسان لوازم آزمایشگاهی که اغلب شکستنی هستند و انتقال آنها از مکان قبلی به مکان جدید و تعمیر و آماده سازی ساختمان فعلی و استقرار و چینش دوباره آن وسایل و دستگاهها کار طاقت فرسایی بود که به مدد الهی و یاری کادر زحمت کش پژوهش سرا طی چهار ماه تلاش بی وقفه بدون هیچ گونه تلفات و شکستگی وسایل، به پایان رسید- حتی تا 16 ساعت در هر شبانه روز درتمام ایام هفته و حتی روزهای تعطیل صرف این مرحله گردید – و سرانجام 14 آزمایشگاه و کارگاه، 3 سالن کتابخانه، مطالعه و جلسات و نیز 3 کلاس درس را در آن آماده سازی و تجهیز کردیم تا جوابگوی نیازهای دانش آموزان مدارس ناحیه باشیم.  

مدیریت جدید پژوهش سرا، آقای منصور تقی بیگلو با همیاری آقای حمید طاوسی به همراه تیم جدید، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی به همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز می باشند و هر گونه پیشنهادی برای بهبود کارها را با جان و دل پذیرا می باشند.

منتظرتان هستیم. باقی بقایتان.

تصویر دو پیشکسوت فیزیک ایران

 یاران دل شکسته بر صدر دل نشسته                    مستان و می‌پرستان میدان من گرفته

پژوهش سرای دکتر حسابی زنجان ( H.R.C.O.Z )