اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

اول دفتـر بـه نام ایزد باقـی

عکسهای کلاس ساخت تابلو LED

شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۰۸ ب.ظ

کلاس مقدماتی ساخت تابلو LED به پایان رسید برخی عکسهای دوره به همراه پروژه های ساخت شده توسط دانش آموزان را در زیر مشاهده می نمایید.

  • حمید طاوسی