اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

اول دفتـر بـه نام ایزد باقـی

زمان و مکان برگزاری المپیاد نانو در شهر زنجان

يكشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۱۰ ق.ظ

 زمان و مکان برگزاری ششمین المپیاد نانو در شهر زنجان

زمان :                                                                                                                      

روز جمعه 1394/2/4 ،  راس ساعت 14   (2بعدالظهر)     

--حداقل یک ساعت زودتر در محل آزمون حاضر باشید --

مکان :                                                                                                                      

حوزه دختران: خیابان امام (چهارراه پایین)، دبیرستان ولی عصر

حوزه پسران: میدان هنرستان، هنرستان شهید مطهری  

  • حمید طاوسی