اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

اول دفتـر بـه نام ایزد باقـی

اول دفتر به نام ایزد باقی

شنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۰۰ ب.ظ

سلام

اول دفتر به نام ایزد باقی   

از این پس اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی زنجان ( H.R.C.O.Z ) را در اینجا مشاهده خواهیم کرد.

منتظر ما باشید. باقی بقایتان.

تصویر دو پیشکسوت فیزیک ایران

 یاران دل شکسته بر صدر دل نشسته                    مستان و می‌پرستان میدان من گرفته