اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

اول دفتـر بـه نام ایزد باقـی

تغییر مکان و مدیریت پژوهش سرای دکتر حسابی

شنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۳۸ ب.ظ

از شهریور سال 93 پژوهش سرای دانش آموزی دکتر حسابی ناحیه یک زنجان به مکان جدید خود واقع در سه راه امجدیه - ضلع شمالی روگذر- ابتدای کوی سعیدیه منتقل شده است.

مدیریت جدید پژوهش سرا، آقای منصور تقی بیگلو با همیاری آقای حمید طاوسی به همراه تیم جدید، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی به همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز می باشند و هر گونه پیشنهادی برای بهبود کارها را با جان و دل پذیرا می باشند.

  • حمید طاوسی