اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

اول دفتـر بـه نام ایزد باقـی

جلسه با حضور مسئولان آزمایشگاه ادارات مختلف شهر و سخنرانی دکترمحمد حسین رسولی فرد رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان در سالن کنفرانس استاد شهریاری آغاز شد، حاضرین در جلسه در خصوص امکانات و اعتبار سنجی دستگاههای آزمایشگاهی زنجان سوالاتی مطرح نمودند و دکتر رسولی فرد به سوالات جواب دادند. و برنامه با بازدید حاضرین از واحدهای آزمایشگاهی (زیست فناوری ، شیمی ، فیزیک ، معدن ، راه و آسفالت ) ادامه پیدا کرد.

اینجانب به همراه خانم شمالی سر گروه آموزشی شیمی زنجان در جلسه فوق شرکت نمودیم واینجانب در خصوص نحوه­ی همکاری دستگاه آموزش و پرورش و دانش آموزان از دکتر رسولی سؤال کردم . و ایشان نیز برای استفاده ی دانش آموزان علاقه­مند از آزمایشگاههای دانشگاه بخصوص در زمینه فناوری نانو قول همکاری دادند . طبق بیان ایشان دریک مقایسه آماری  امکانات و دستگاههای آزمایشگاهی به روز نصب شده  در ایران 2.5 برابر کل اروپا است که متاسفانه استفاده بهینه از آن نمی شود

  • منصور تقی بیگلو