اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

زنجان: سه راه امجدیه - ابتدای کوی سعیدیه *** ◄ تلفن: 7 - 33569166 - 024 ► *** ایمیل: hrcoz.ir@gmail.com

اخبار پژوهش سرای دکتر حسابی ناحیه یک زنجان HRCOZ

اول دفتـر بـه نام ایزد باقـی

فرم عضویت در پژوهش سرای دکتر حسابی زنجان

چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۳، ۰۷:۲۷ ب.ظ

با سپاس از همکاران گرامی در مدارس

لطفا فرم پیوستی دانلود و چاپ شده در اختیار دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم  قرار داده شود.

فرم عضویت در پژوهش سرای دکتر حسابی

  • حمید طاوسی